#102 BST actualiteiten: accountantswet, VOR, handreiking frauderisicoanalyse, controlegrenzen, ledenonderzoek NBA – met Marcel Pheijffer, Marc Schweppe en Arnout van Kempen

BusySeasonTalks
BusySeasonTalks
#102 BST actualiteiten: accountantswet, VOR, handreiking frauderisicoanalyse, controlegrenzen, ledenonderzoek NBA - met Marcel Pheijffer, Marc Schweppe en Arnout van Kempen
/

We zitten opeens alweer in de tweede helft van januari. Tijd voor een actualiteiten-update! Een paar opvallende zaken op een rij:

???? Nieuwe accountantswet naar de Tweede Kamer

We bespreken de rapportageplicht en andere punten uit de ‘Wijzigingswet accountancysector’, en de kritiek die Marcel Pheijffer erop heeft.

???? VOR

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) is vanaf boekjaar 2025 verplicht. Een goede ontwikkeling, maar het accountantsvak wordt er misschien niet spannender op wordt zo?

???? Fraude

De NBA werkt aan een handreiking frauderisicoanalyse, in reactie op de best wel kritische AFM-publicatie van juni 2023. Een topic voor Marcel ook natuurlijk!

???? Verhoging controlegrenzen

Het kabinet heeft ingestemd met verhoging van de controlegrenzen voor wettelijke controles. Is dit alleen maar goed nieuws?

???? Ledenonderzoek NBA

Om na te gaan hoe het aanbod van de NBA aansluit bij de wensen van leden, hield de beroepsorganisatie in oktober en december een ledenonderzoek. Een korte update.

Je hoort het allemaal in deze BST actualiteiten: het accountantsnieuws van de afgelopen weken!

 ???? Volg ons op:

LinkedIn

Instagram

TikTok

http://www.busyseasontalks.nl

???? Wil je reageren? Mail ons dan op hosts@busyseasontalks.nl